VANLIGA FRÅGOR

 

Vanliga frågor

 
 

Vilken lägenhetsbeteckning har jag?
Lägenheterna har tre olika beteckningar, två lägenhetsnummer och ett ID-nummer.

  1. Lägenhetsnummer - Brf Kolveden
    Detta nummer finns på en vit bricka på bostadens ytterdörr. Det är tresiffrigt och används till föreningens interna administration.

  2. Lägenhetsnummer - Skatteverket
    I likhet med ovanstående finns denna också på en vit bricka på bostadens ytterdörr, det är fyrsiffrigt: de två första siffrorna anger här våningsplan och de två sista bostadens läge inom våningsplanet. Används för Skatteverkets bokföring.

  3. ID-Nummer
    ID-numret är tresiffrigt och används i t.ex. medlems- och köpehandlingar, pantbrev och kontrakt.
Vilka tider gäller för utförande av störande arbete?
På vardagar kl. 22.30-07.00, och på helger kl. 23.00-08.00, ska det vara så tyst i huset att de boende inte får sin sömn störd. Du kan med fördel informera dina grannar när du planerar att utföra arbete som kan upplevas som störande. Anslagstavlor finns i varje trappuppgång. 

Jag har frågor gällande min hyresavi, vart vänder jag mig?
Vänd dig till WWW. DWOQ Direct.  Du kan också ringa 08-520 252 00.

Jag vill hyra ut min lägenhet i andrahand, hur går jag tillväga?
Läs först föreningens stadgar och ordningsregler avseende andrahandsuthyrning. Observera att föreningen tar ut avgift av dig för andrahandsuthyrning. Avgiften uppgår årligen till 10% av ett prisbasbelopp och debiteras månadsvis under uthyrningsperioden.

Därefter ska du ansöka om tillstånd för uthyrning i andra hand. Använd blankett nr 1051 från Fastighetsägarnas webbplats. Inkom med tydligt ifylld ansökan till föreningens expedition. Ansökan ska ange anledning, tidsperiod och vem som ska hyra (om du vet). Anledningen till att du tillfälligt ska bo någon annanstans ska normalt styrkas med dokument (kopia). Det kan vara anställningsintyg, antagningsbesked eller liknande.

Styrelsen behandlar ansökan på nästkommande styrelsemöte. Om styrelsen godkänner din ansökan upprättar du ett andrahandskontrakt med din hyresgäst. Använd blankett nr 1055 från Fastighetsägarnas webbplats och komplettera med blankett HN-2 från Hyresnämndens webbplats. Den gäller avstående från besittningsskydd, vilket är viktigt. Inkom med kopior på tydligt ifyllda blanketter till föreningens expedition.
Följ

Följ nyheter

Få varje nyhet levererad till din e-post

E-post adress