TRIVSELREGLER & STADGAR

 

Grannen - din närmaste vän

Tänk på följande

Avfallshantering

Det är viktigt för trivseln att man inte störs av omkringboende. På vardagar kl. 22.30-07.00 och på helger kl. 23.00-08.00 ska det vara så tyst i huset att de boende inte får sin sömn störd (för störande arbete, se nedan). Blir man ändå störd ska man i första hand ta kontakt med den det berör - det mesta går att lösa med ett vänligt samtal.

Ha i åtanke att kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt - genom att vara aktsam med t.ex. tvättmaskiner och inredning bidrar man till en god ekonomi i föreningen. 

 

Viktig information


Föreningens trivselregler
En fullständig sammanställning av bostadsföreningens trivselregler finner du i pdf form här.

Föreningens stadgar
En fullständig sammanställning av bostadsföreningens stadgar finner du i pdf form här.

Räddningstjänstens information om brandsäkerhet i hemmet
Skydda ditt hem mot bränder
Om det börjar brinna

 • Det är rökförbud i alla allmänna utrymmen. 
 • Entréer, trappor och källare ska vara fria från cyklar och barnvagnar. Bland annat för att städpersonal och räddningstjänst ska kunna ta sig fram i trapphusen. 
 • Balkonger får inte användas för förvaring eller för skakning av mattor. Balkonglådor ska sitta på balkongräckets insida. Man får inte grilla på balkongen. 
 • Andrahandsuthyrning kräver styrelsens samtycke. En skriftlig ansökan lämnas till styrelsen som bland annat ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och uppgifter om andrahandshyresgästen (se stadgar). 
 • Störande arbete i lägenheten t.ex.större borrningsarbete och bilning ska ske på normal kontorstid d.v.s. vardagar 08.00-17.00. Mindre störande arbeten får även ske Lördag-Söndag 10.00-17.00, men undvik gärna helgerna om det går.

 • Varje fastighet har en gemensam tvättstuga för normal hushållstvätt. Här är det förbjudet att tvätta mattor, hästtäcken, husdjurssängar etc. För att tvätta dessa samt liknande textiler hänvisar vi till grovtvättstugan på Tivedsvägen.
 • Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt - genom att vara aktsam med t.ex. tvättmaskiner och inredning bidrar man till en god ekonomi i föreningen.

Grovsopor
Två återvinningsstationer finns i närområdet, en utanför Ica Käppala och en vid Breviks station. Här slänger man glas, tidningar, pappers-, plast- och metallförpackningar. Närmaste batteriinlämning finns på Ica Käppala. För fler återvinningsstationer på Lidingö se www.återvinningstockholm.se.


Vi har tre stycken återvinningsrum med kärl för papper/kartonger, metall, plast och elektronik och ett separat hus för glasåtervinning. Grovsopor, byggavfall,färgburkar och kemiska produkter får man köra till återvinningen i Stockby. Vi har även container vid vår och höststädning där man får slänga grovsopor.Följande räknas inte som grovsopor

 • Byggavfall och skrymmande bohag, som inte går ner i behållarna.
  Får inte lämnas i föreningens grovsoprum utan ska forslas till en sopstation (se nedan).  
 • Färgburkar eller andra kemiska produkter
  Dessa hör inte hemma i grovsoprummet. De ska lämnas till närmaste miljöstation. Däremot elavfall får lämnas i avsedd låda i grovsoprummen.


Återvinningscentralen i Stockby är en större, bemannad anläggning för källsortering. Här kan man lämna farligt avfall, grovavfall och el-avfall. För mer information klicka här.

Följ

Följ nyheter

Få varje nyhet levererad till din e-post

E-post adress