GYM & BASTU

 

Gym

Bastu

Intresseanmälan

Allmänt
Brf Kolveden bedriver en gymanläggning där medlemmar/hyresgäster i föreningen fritt får nyttja den träningsutrustning som finns i lokalen mot en årsavgift. Gymmet ligger på bottenplan i fastigheten Hunneberg.

Observera att utomstående såsom vänner och släkt mm. inte har tillgång till lokalen. Gymmet är endast för medlemmar i föreningen.

Man får tillgång till lokalen genom en elektronisk nyckel, en sk. Aptusbricka (eller ”tagg”). Denna nyckel är densamma som man använder för boking av tvättstugan och bastun.

Träning på gymmet sker kl 06-22 alla dagar i veckan. Denna tid kan komma att justeras beroende på ljudbilden och om det visar sig vara störande för boende i fastigheten. Alla tjänar alltså på att hålla en så låg volym i lokalen som möjligt.

Priser & avtal
Avgiften är 1200kr/år för första personen i hushållet, resterande familjemedlemmar tränar för halva priset under samma period. Avgiften betalas i förskott och observera att ingen återbetalning sker på avgiften. Avtalet skrivs på ett år och förlängs inte automatiskt. Årsavgiften bestäms av styrelsen och kan ändras från år till år genom styrelsebeslut.

För att få teckna medlemsavtalet skall man ha fyllt 16 år. För medlemmar under 18 år krävs målsmans/vårdnadshavarens underskrift.

Medlemskapet är personligt och får ej nyttjas av någon annan - missbruk kan leda till avstängning. 


Hälsotillstånd & säkerhet
Medlemmar ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att det kan träna utan risk i gymmet.

Vid tveksamhet skall läkare rådfrågas innan träningen påbörjas. Medlemmar ansvarar för sin egen vistelse i gymmet och tränar på egen risk i anläggningen.

I samband med avtalet så bekräftar du att du har tagit del av föreningens trivselregler för gymmet och godkänner dessa. 

Allmänt
Bastun är precis som gymmet tillgängligt för den som är medlem i föreningen och har erlagt årsavgiften för nyttjande av bastun. Bastun är tillgänglig under de tider som anges på bokningstavlan (Aptustavlan) i korridoren mellan Kolmårdsvägen 61-63 utanför dörren till tvättstugan. Man bokar bastun med samma bricka och på samma sätt som tvättstugan. Du finner bastun i fastigheten Kolmården (se karta), ingång sker exempelvis via entrén till Kolmårdsvägen 61.

Priser & avtal
Avgiften är 600kr/år och berättigar till bastubad för hela hushållet. Avgiften betalas en gång per år och sträcker sig från anmälningsdatum och ett år framåt. Bastubadande person som är under 18 år måste medföljas av målsman.
Årsavgiften bestäms av styrelsen och kan ändras från år till år genom styrelsebeslut.

Innehavare av bricka får inte låna ut brickan till annan person som inte tillhör dennes hushåll. Innehavaren eller någon ur dennes hushåll måste således alltid vara med vid bastubad. Obehörigt utlånande av brickan leder till omedelbar avstängning och förverkad årsavgift.

Hälsotillstånd & säkerhet
Medlemmar ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de kan vistas i bastun utan risk.

För att undvika olyckor så är det strängt förbjudet att medtaga alla former av glas och glasflaskor in i bastun.

I samband med avtalet så bekräftar du att du har tagit del av föreningens trivselregler för bastun och godkänner dessa.

Det går även att kontakta fastighetsskötaren direkt mellan 09.00-17.00 tisdag och onsdag på telefon: 073-539 20 20

 

 

Följ

Följ nyheter

Få varje nyhet levererad till din e-post

E-post adress